Jak na výpočet výnosů z ING Konta?

Výše denního úroku se rovná součinu aktuálního zůstatku a denní úrokové míry. Denní úroková míra je vypočítána jako jedna setina roční úrokové sazby dělené počtem dní v příslušném kalendářním roce.

Hrubá výše úroků = částka * výše úrokové sazby / 36 5001 * počet dní
Srážková daň2 = hrubá výše úroků * 0,15
Čistá výše úroků = hrubá výše úroků – srážková daň

Příklad:

Na ING Konto úročené sazbou 0,50 % p. a. vložím částku 200 000 Kč na dobu od 1. 1. do 31. 3.

Výpočet výše úroků za leden (1. měsíc)
Výše vkladu 200 000 Kč
Úroková sazba 0,50 %
Počet dnů v měsíci 31 dní
Výpočet hrubého výnosu 200 000 * 0,5 / 36500 * 31 = 84,93 Kč
Výpočet srážkové daně 15 % 84,93 Kč * 0,15 = 12,74 Kč
Výpočet čistého výnosu 84,93 Kč - 12,74 Kč = 72,17 Kč
Částka naspořená po 1. měsíci 200 000 Kč + 72,19 Kč = 200 072,19 Kč
Výpočet výše úroků za únor (2. měsíc)
Výše vkladu 200 072,19 Kč
Úroková sazba 0,50 %
Počet dnů v měsíci 28 dní
Výpočet hrubého výnosu

200 072,19 Kč * 0,5 / 36500 * 28 = 76,74 Kč

Výpočet srážkové daně 15 % 76,74 Kč * 0,15 = 11,51 Kč
Výpočet čistého výnosu 76,74 Kč - 11,51 Kč = 65,23 Kč
Částka naspořená po 2. měsíci 200 072,19 Kč + 65,23 Kč = 200 137,42 Kč
Výpočet výše úroků za březen (3. měsíc)
Výše vkladu 200 137,42 Kč
Úroková sazba 0,50 %
Počet dnů v měsíci 31 dní
Výpočet hrubého výnosu 200 137,42 Kč * 0,5 / 36500 * 31 = 84,99 Kč
Výpočet srážkové daně 15 % 84,99 Kč * 0,15 = 12,75 Kč
Výpočet čistého výnosu 84,99 Kč - 12,75 Kč = 72,24 Kč
Celkově náspořená částka 200 137,42 Kč + 72,24 Kč = 200 209,66 Kč

Pokud 1. 1. vložím na ING Konto 200 000 Kč, můžu si 31. 3. vyzvednout částku 200 209,66 Kč.

1 V případě přestupního roku je nutno do vzorce uvést 36 600.
2 Pro výpočet srážkové daně byla použita sazba v souladu s aktuálně platnými zákony.