Historický vývoj úrokové sazby

ING Konto již od roku 2001 nabízí klientům maximálně výhodné podmínky jak zhodnocovat jejich prostředky. Jedním z faktorů, který určuje výši úrokové míry na ING Kontu, je REPO sazba vyhlašovaná Českou národní bankou.

Pro snazší srovnání přikládáme graf porovnání vývoje REPO sazby ČNB a úrokové sazby na ING Kontu:

Graf: Historický vývoj úrokové sazby

Podrobný přehled vývoje úrokových sazeb