Sazebník pro ING Konto

Sazebník pro ING Konto platný od 3. 12. 2018

Sazebník pro ING Konto
Zřízení účtu ING Konto zdarma
Vedení účtu ING Konto zdarma
Platební transakce (příchozí úhrady, odchozí úhrady, inkasa a trvalé příkazy) zdarma
Zasílání výpisů zdarma
Zrušení účtu ING Konto zdarma
Internetové bankovnictví zdarma
Další podmínky ING Konta
Standardní poskytování výpisů z účtu ING Konto 1) měsíčně
Měna účtu ING Konto
Výpovědní lhůta pro vklady bez výpovědní lhůty
Minimální částka odchozí úhrady neomezena
Minimální částka příchozí úhrady neomezena
Platební tansakce bezhotovostní korunové
v rámci České republiky

1) Výpisy Vám zpřístupníme v uvedeném intervalu v Internetovém bankovnictví ve formě PDF.

Sazebník pro ING Konto vstupuje v účinnost dne 3. 12. 2018 a může být měněn či doplňován v souladu s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami pro retailové bankovní produkty
(dále jen Podmínky) či Produktovými podmínkami pro ING Konto. Není-li v tomto Sazebníku pro ING Konto uvedeno jinak, pojmy s velkým počátečním písmenem zde uvedené mají
význam uvedený v Podmínkách, Produktových podmínkách pro ING Konto či Podmínkách platebního styku.