Formuláře pro tisk

Všechny potřebné formuláře k účtu ING Konto jsou k dispozici na této stránce v jednotlivých souborech. Po otevření souboru si prosím dokument vytiskněte, vyplňte potřebné údaje a zašlete na kontaktní adresu banky: ING Bank N.V., pražská pobočka, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9.

Formulář
Oznámení změny
Formulář zástupce osoby omezené ve své svéprávnosti
Čestné prohlášení o daňových povinnostech v zahraničí
Výpověď smlouvy
Vypořádání dědictví

Postup při identifikaci

V následujících případech je nutné vždy provést identifikaci osob v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a v souladu s dalšími zákony:

  • Osob jednající jménem klienta (např. na základě jednorázové plné moci, nebo z titulu zákonného zástupce nebo opatrovníka)
  • Nabyvatele dědictví

Tuto identifikaci je možné provést:

  • Prostřednictvím zaměstnance Banky (viz. ingbank.cz/kontakty/pobocky/)
  • Prostřednictvím notáře, kontaktního místa veřejné správy (např. obecního úřadu) – Požádejte o listinu o identifikaci i o ověření podpisu.

Pro komunikaci se stávajícím klientem ING Banky je možné využívat těchto možností pro ověření totožnosti:

  • Ověření totožnosti prostřednictvím zaměstnance Banky (viz. ingbank.cz/kontakty/pobocky/)
  • Ověření totožnosti prostřednictvím jiných osob provádějících úřední ověření (např.notáři, zaměstnanci místních úřadů..) – Stačí ověření podpisu.