Slavíme 25. výročí. Soutěžte

Často kladené otázky o ING Kontu

Jak si založím účet ING Konto?

Spořicí účet ING Konto si snadno založíte jedním z následujících způsobů:

 1. on-line přes internet,
 2. v Kioscích ING Bank N.V.,
 3. na Pobočce ING Bank Quadrio, Purkyňova 3, Praha 1,
 4. po telefonu prostřednictvím bezplatné linky 800 159 159,
 5. prostřednictvím poradce pro finanční plánování ING 

Pomohla vám tato odpověď?

Jak založit ING Konto on- line?

Ve 3 krocích v průběhu 5 minut.

Založení ING Konta

Prvním krokem založení ING Konta je vyplnění vašich osobních a kontaktních údajů do online žádosti o zřízení účtu. Po úspěšném odeslání vaší žádosti vám bude založen spořicí účet ING Konto.

Potvrzení o založení ING Konta včetně čísla účtu a Klientského čísla, prvního ze zabezpečovacích prvků, vám bude vygenerováno ve formátu PDF, který si můžete uložit, odeslat na email nebo nechat zaslat poštou.

Vygenerování zabezpečovacích prvků

V dalším kroku si zvolíte zbylé dva zabezpečovací prvky PIN a Heslo, které budete potřebovat pro obsluhu svého ING Konta. PIN a Heslo si můžete zvolit vlastní nebo si je necháte vygenerovat Bankou a zaslat doporučenou zásilkou do vlastních rukou na vaši kontaktní adresu.

Volbu zabezpečovacích prvků potvrzujete sms kódem, který vám bude zaslán na nahlášený autorizační mobilní telefon.

Aktivace ING Konta

Posledním krokem, který zbývá, je aktivace vašeho nově založeného ING Konta. Aktivaci ING Konta můžete provést přímo v Internetovém bankovnictví zřízeném k vašemu účtu ING Konto.

Pro účely vaší identifikace budeme potřebovat doložit kopie dvou dokladů totožnosti, kopii výpisu z účtu vedeného u tuzemské banky na vaše jméno. Z tohoto účtu je potřeba zaslat na vaše ING Konto první platbu v jakékoliv výši. Veškeré dokumenty nám můžete zaslat pohodlně online prostřednictvím Internetového bankovnictví. Stejně tak znění Smlouvy o spořicím účtu ING Konto lze potvrdit online přímo v Internetovém bankovnictví.

Po dodání všech dokladů bude vaše ING Konto zhruba do dvou dnů plně aktivní.

Pomohla vám tato odpověď?

Jaké dokumenty jsou zapotřebí pro otevření účtu ING Konto on-line?

Pro samotné otevření účtu ING Konto prostřednictvím webových stránek nebo Kontaktního centra a bezplatné linky 800 159 159 budete potřebovat pouze mobilní telefon. Pro vaši identifikaci a plnou aktivaci ING Konta budeme potřebovat doložit kopie dvou dokladů totožnosti (například občanský průkaz a pas nebo řidičský průkaz) a kopii výpisu z účtu vedeného na vaše jméno. Všechny potřebné dokumenty můžete bance dodat z pohodlí domova prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Pomohla vám tato odpověď?

Jaké dokumenty potřebuji k založení ING Konta prostřednictvím pobočky nebo Kiosků ING Bank?

V případě, že sepisujete smlouvu s reprezentantem ve Finančním centru ING Bank v Praze, případně v některém z Kiosků ING Bank, potřebujete platný doklad totožnosti (občanský průkaz pro občany ČR, pas pro cizince).

Pomohla vám tato odpověď?

Kdo si může ING Konto založit?

Spořicí účet ING Konto si může založit každá fyzická osoba starší 18 let, která má kontaktní adresu v České republice. ING Konto si může zřídit tedy i cizinec. ING Konto není určeno pro podnikatele.

Pomohla vám tato odpověď?

Musím kvůli založení ING Konta změnit banku?

Při zakládání ING Konta banku měnit nemusíte. ING Konto bude doplňkem k jakémukoliv běžnému účtu, který máte již sjednaný. Při zřizování ING Konta pouze zadáte číslo jednoho až tří účtů (tzv. Transakční účty), které máte vedené v jakékoliv jiné tuzemské bance. Z ING Konta můžete převádět finanční prostředky na tyto Transakční účty a dále na účty produktů ING (tzv. ING transakční účty), které si také nadefinujete ve smlouvě. Na účet ING Konto naopak máte možnost zasílat peněžní prostředky z jakéhokoliv účtu vedeného u tuzemské banky.

Pomohla vám tato odpověď?

Jaký účet mohu používat pro převody peněžních prostředků z ING Konta?

Pro převody peněz si můžete nadefinovat až tři korunové účty vedené u jakékoli tuzemské banky. Tyto účty se označují jako Transakční účty. Dále si můžete nastavit také účty produktů ING Společnosti (ING Životní pojištění, ING penzijní produkty, ING Zdravotní pojištění nebo ING Fondy). Tyto účty jsou označeny jako ING transakční účty. Převody peněz z ING Konta můžete uskutečnit pouze ve prospěch vámi nadefinovaných Transakčních nebo ING transakčních účtů.

Pomohla vám tato odpověď?

Co je Registrovaný účet?

Registrovaný účet je účet, ze kterého budete zasílat první aktivační platbu v případě zřízení ING Konta prostřednictvím webové žádosti nebo Kontaktního centra. Registrovaný účet slouží k vaší identifikaci. Musí být vedený na vaše jméno a pro plnou aktivaci ING Konta budeme potřebovat dodat kopii výpisu z tohoto účtu. Po aktivaci ING Konta se tento účet stává Transakčním účtem.

Pomohla vám tato odpověď?

Jak si nastavím Heslo a PIN?

Pokud jste si zvolili způsob vygenerování zabezpečovacích prvků přes webové stránky banky a ještě jste se do Internetového bankovnictví nepřihlásili, můžete si své zabezpečovací prvky nastavit prostřednictvím stránky Jste tu poprvé a ještě nemáte vygenerované přístupové Heslo? V opačném případě nás kontaktujte prostřednictvím bezplatné linky 800 159 159 a my vám prvky zašleme poštou.

Pomohla vám tato odpověď?

Co je Transakční účet?

Transakční účet je váš účet v českých korunách vedený u jakékoliv tuzemské banky, na který převádíte finanční prostředky z ING Konta. Ve Smlouvě o spořicím účtu ING Konto můžete uvést čísla maximálně 3 Transakčních účtů.

Pomohla vám tato odpověď?

Co je ING a NN transakční účet?

ING a NN transakční účet je váš účet u příslušné společnosti (např. účet pro NN Životní pojištění, NN penzijní produkty, NN Zdravotní pojištění, ING Podílové fondy). Ve Smlouvě o spořicím účtu ING Konto si nadefinujete variabilní symboly, které budete při platbách na účty ING nebo NN používat. Počet variabilních symbolů je pro každý účet ING Společnosti stanoven takto:

 1. NN Životní pojištění - maximálně 5 variabilních symbolů,
 2. NN Zdravotní pojištění - maximálně 2 variabilní symboly,
 3. NN Penzijní produkty - maximálně 2 variabilní symboly,
 4. ING Podílové fondy - maximálně 3 variabilní symboly.

Pomohla vám tato odpověď?

Jaký je minimální vklad ING Konta?

Minimální vklad ani zůstatek není stanoven. Vložené peníze vám budou úročeny aktuální sazbou již od jedné koruny.

Pomohla vám tato odpověď?

Kolik účtů ING Konto si mohu zřídit?

Můžete si založit maximálně jedno ING Konto.

Pomohla vám tato odpověď?

Mohu si zřídit ING Konto v cizí měně?

Účet ING Konto si můžete založit pouze v českých korunách. Není možné jej zřídit v cizí měně nebo na něj zasílat peníze v jiné měně než v Kč.

Pomohla vám tato odpověď?

Jakým způsobem mohu vkládat peníze na ING Konto?

Na ING Konto můžete vkládat peněžní prostředky bankovním převodem z korunového účtu zřízeného u jakékoliv tuzemské banky. Vkládat finanční prostředky můžete kdykoli, v jakékoli výši. ING Konto je určeno pouze pro bezhotovostní transakce, tj. neumožňuje vklady v hotovosti.

Pomohla vám tato odpověď?

Jakým způsobem mohu vybírat naspořené peněžní prostředky z účtu ING Konto?

Naspořené peněžní prostředky můžete po přihlášení do Internetového nebo Mobilního bankovnictví převádět na kterýkoli korunový účet uvedený jako Transakční účet ve Smlouvě o spořicím účtu ING Konto. Výběr lze provést i prostřednictvím bezplatné linky 800 159 159. Převádět své peněžní prostředky můžete kdykoli, bez výpovědní lhůty. Výše minimální vybírané částky není omezena, peníze můžete vybírat až do výše zůstatku. Pokud vyberete z účtu ING Konto veškeré peněžní prostředky, váš účet se neruší a vy můžete dále pokračovat v ukládání peněz. ING Konto je určeno pouze pro bezhotovostní transakce, tj. neumožňuje výběry v hotovosti. ING Konto neumožňuje pověření jiné osoby k disponování s peněžními prostředky.

Pomohla vám tato odpověď?

Kdy mohu vložit na spořicí účet ING Konto první peněžní prostředky?

Ukládat peníze na ING Konto můžete od okamžiku, kdy obdržíte číslo svého účtu ING Konto. V případě, že si zřizujete ING Konto prostřednictvím internetu nebo Kontaktního centra, zasíláte na ING Konto pouze první aktivační platbu z účtu vedeného na své jméno a další platby můžete zasílat až po doložení všech potřebných dokumentů a plné aktivaci ING Konta.

Pomohla vám tato odpověď?

Jak si mohu zařídit automatické spoření ze svého korunového účtu?

V bance, ve které máte vedený korunový účet, dáte souhlas k povolení inkasa. K tomu potřebujete číslo svého účtu ING Konto a kód ING Bank. Poté podáte trvalý příkaz k provedení inkasa buď prostřednictvím Kontaktního centra, nebo aplikace Internetového bankovnictví. Na titulní stránce Internetového bankovnictví nebo na domovské stránce ING Konta stačí využít volby „Příkaz ke spoření“ a nastavit si částku, kterou si chcete pravidelně spořit. Tato částka pak bude se zvolenou frekvencí strhávána ve vaší bance a připisována ve prospěch ING Konta. Alternativou je také zadání trvalého příkazu k úhradě ve vaší bance ve prospěch vašeho účtu ING Konto.

Pomohla vám tato odpověď?

Jaké druhy plateb mohu z ING Konta provádět?

Prostřednictvím ING Konta můžete provádět jednorázové i trvalé příkazy k úhradě, máte možnost povolit přímé inkaso z účtu ING Konto a zadávat jednorázové i trvalé příkazy k inkasu.

Pomohla vám tato odpověď?

Jak si ověřím, že platba byla úspěšně provedena?

Transakce na svém účtu ING Konto si můžete zkontrolovat v Internetovém bankovnictví v historii transakcí nebo prostřednictvím operátora Kontaktního centra na lince 800 159 159, který vám po vaší autorizaci ochotně poskytne informace k vašemu účtu ING Konto.

Pomohla vám tato odpověď?

Jak dlouho trvá převod peněz z účtu ING Konto na Transakční účet?

Mezibankovní převod finančních prostředků trvá obvykle dva pracovní dny.

Pomohla vám tato odpověď?

Mám problémy se zadáním příkazu k úhradě, co mám dělat?

V případě jakýchkoli problémů při zadávání příkazu k úhradě přes Internet kontaktujte prosím Kontaktní centrum na lince 800 159 159.

Pomohla vám tato odpověď?

Jaký variabilní symbol mám uvést při platbě z ING Konta na produkty NN pojišťovny?

Variabilním symbolem je vždy číslo smlouvy daného produktu dle registrace. Při úhradě z účtu ING Konto máte variabilní symbol předdefinovaný u ING transakčního účtu a automaticky se vám tak vepíše po výběru ING transakčního účtu.

Pomohla vám tato odpověď?

Jakým způsobem mohu zadat příkaz k převodu peněžních prostředků z účtu ING Konto?

Příkazy je možné zadávat jednoduše prostřednictvím Internetového bankovnictví kdykoliv, případně prostřednictvím Kontaktního centra na bezplatné lince 800 159 159 v provozní době.

Pomohla vám tato odpověď?

Proč nelze podat papírový platební příkaz?

Dle zkušeností z posledních let bylo využívání papírových platebních příkazů ze strany klientů minimální a často spojeno s chybovostí. Díky chybovosti (nejčastěji chybnému podpisovému vzoru či chybějícímu povinnému údaji) nemohla banka transakci vykonat, klient byl kontaktován a celý proces se díky tomu prodlužoval. Z těchto důvodů přistoupila ING ke zrušení používání papírových platebních příkazů. Tímto krokem chceme klientům ulehčit obsluhu účtu ING Konto pomocí moderních prostředků, které šetří čas a zpříjemní komunikaci s bankou.

Pomohla vám tato odpověď?

Co mi používání internetového nebo telefonního bankovnictví přinese?

Využíváním internetového nebo telefonního bankovnictví získáte mnoho výhod:

 • Ušetříte čas spojený s vyplňováním papírových příkazů a jejich odesíláním do banky.
 • Zajistíte si minimální chybovost a zabráníte vracení příkazů např. vinou nepřesného podpisového vzoru.
 • Získáte okamžitou a neustálou kontrolu nad transakcemi. Můžete sledovat jejich stav, zda jsou zadány, zda probíhají, zda již byly provedeny apod.
 • Převody můžete provést pohodlně z domova. Nemusíte čekat na všední den nebo pracovní dobu banky.

Pomohla vám tato odpověď?

Kdy mohu platební příkazy zadávat?

 • Internetové bankovnictví je Vám k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu na stránce https://www.ingbank.cz/ib.
 • Bezplatná telefonní linka 800 159 159 je dostupná každý den v Po - Pá od 7:00 do 22:00 hod, o víkendech a svátcích od 9:00 do 21:00 hod.

Pomohla vám tato odpověď?

Co mám dělat, pokud nemám internet?

Pokud nemáte internet, můžete k obsluze svého účtu využít Kontaktní centrum ING Bank na bezplatné telefonní lince 800 159 159 dostupné každý den v Po - Pá od 7:00 do 22:00 hod, o víkendech a svátcích od 9:00 do 21:00 hod. Prostřednictvím Kontaktního centra ING můžete zadávat všechny typy platebních příkazů, zjišťovat zůstatek na účtu, historii transakcí, měnit kontaktní údaje apod. Požadavky s vámi vyřeší zkušení operátoři.

Pomohla vám tato odpověď?

Je zadávání transakcí přes internet nebo telefon bezpečné?

Na bezpečnost klade ING Bank velký důraz. Součástí bezpečnostního mechanismu jsou zabezpečovací prvky, možnost zasílat peněžní prostředky z účtu ING Konto bezhotovostně, a to pouze na předdefinované Transakční účty, případně ING transakční účty.

Aplikace internetového bankovnictví je provozována na zabezpečených stránkách. K identifikaci klienta vždy vyžadujeme Klientské číslo a Heslo. V případě telefonního bankovnictví je nutná identifikace prostřednictvím Klientského čísla a PINu a všechny hovory jsou navíc nahrávány a archivovány.

Pomohla vám tato odpověď?

Jaký je rozdíl mezi Příkazem k úhradě (resp. Příkazem k převodu peněžních prostředků) a Příkazem k inkasu?

Příkaz k úhradě (Příkaz k převodu peněžních prostředků) slouží k odeslání peněz z vašeho ING Konta na vybraný transakční účet. Jde o platbu z ING Konta a po jejím provedení se sníží zůstatek ING Konta.

Prostřednictvím příkazu k inkasu dáváte pokyn k zaslání prostředků z jiného účtu ve prospěch ING Konta. Tím navyšujete zůstatek na svém ING Kontě. Nezapomeňte však nastavit povolení k inkasu v bance, ze které bude platba inkasována.

Pomohla vám tato odpověď?

Dle nového zákona o platebním styku mám prý jako klient nárok na měsíční výpis z účtu zdarma?

Nový zákon o platebním styku ukládá poskytovatelům platebních služeb povinnost poskytovat klientům minimálně 1x měsíčně informace o platebních transakcích. Nemluví konkrétně o "výpisu z účtu" ani o tom, v jaké podobě mají být informace klientovi poskytnuty (a umožňuje tedy poskytovat tyto informace také elektronicky).

Ke každému ING Kontu je klientovi automaticky zpřístupněno internetové bankovnictví jako hlavní kanál pro obsluhu. Po provedení platební transakce je informace o dané transakci klientovi okamžitě poskytnuta a zpřístupněna v části internetového bankovnictví nazvané "Historie transakcí". Klient má možnost kopírovat si tyto informace v nezměněném stavu a zároveň je má neustále uloženy v internetovém bankovnictví tak, jak vyžaduje zákon.

Pomohla vám tato odpověď?

Jakým způsobem mohu obsluhovat ING Konto?

Záleží na vašem rozhodnutí. Nejjednodušší přístup ke svému ING Kontu máte prostřednictvím Internetového bankovnictví nebo telefonicky prostřednictvím operátora Kontaktního centra na lince 800 159 159.

Pomohla vám tato odpověď?

Jak zjistím zůstatek na svém účtu ING Konto?

Zůstatek na ING Kontu můžete sledovat prostřednictvím Internetového bankovnictví. Navíc v požadované frekvenci (měsíčně, čtvrtletně nebo ročně) obdržíte pravidelný výpis z účtu. Využít můžete také Kontaktní centrum na lince 800 159 159, kde vám operátor aktuální zůstatek sdělí.

Pomohla vám tato odpověď?

Co je třeba udělat při ztrátě nebo zapomenutí PINu nebo Hesla?

Zavolejte na bezplatnou linku 800 159 159 a informujte operátora o ztrátě nebo zapomenutí zabezpečovacích prvků. Operátor vám nabídne vygenerování nových zabezpečovacích prvků nebo Bezpečnostního kódu, díky kterému si sami zvolíte nové prvky online.

Pomohla vám tato odpověď?

Jak dojde k zablokování přístupu k mému účtu ING Konto?

K zablokování vašeho PIN nebo Hesla může dojít automaticky nebo na vaši vlastní žádost. Přístup je vám automaticky zablokován na dobu jedné hodiny, pokud provedete tři nesprávné pokusy o autorizaci. Zablokování na vlastní žádost lze provést telefonicky přes Kontaktní centru na lince 800 159 159.

Pomohla vám tato odpověď?

Co je to náhradní autorizace?

Náhradní autorizace slouží k ověření a potvrzení vaší totožnosti prostřednictvím Kontaktního centra. Při náhradní autorizaci je potřeba správné uvedení Klientského čísla a vybraných údajů ze smlouvy. Náhradní autorizace se používá např. při ztrátě PIN a Hesla nebo při odblokování přístupu k účtu.

Pomohla vám tato odpověď?

Jak dojde k odblokování přístupu k mému účtu ING Konto?

Pokud vám byl přístup zablokován automaticky při neúspěšném pokusu o autorizaci, vyčkejte 1 hodinu a váš přístup bude automaticky odblokován. Můžete také požádat o odblokování přístupu k účtu přes Kontaktní centrum, kde vás operátor vyzve k náhradní autorizaci. V případě, že mezi jednotlivými blokacemi neproběhla řádná autorizace, dojde po pátém dočasném zablokování k blokaci trvalé. V takovém případě je nezbytné zažádat o vygenerování nových prvků na bezplatné telefonní lince 800 159 159.

Pokud je váš přístup zablokován na vaši vlastní žádost, operátor vám rovněž nabídne vygenerování nových zabezpečovacích prvků nebo Bezpečnostního kódu, díky kterému si sami zvolíte nové prvky online.

Pomohla vám tato odpověď?

Co je IVR?

IVR je automatická hlasová služba, umožní vám navázat spojení s ING Bank prostřednictvím telefonu s tónovou volbou na telefonním čísle 800 159 159. Prostřednictvím této služby můžete získat informace o bance nebo se kdykoliv spojit s operátorem.

Pomohla vám tato odpověď?

Co potřebuji k obsluze Internetového a Mobilního bankovnictví? Co je Klientské číslo, Heslo, PIN, Bezpečnostní kód a Autorizační mobilní telefon?

Popis zabezpečovacích prvků a jejich použití najdete v letáčku Zabezpečovací prvky Internetového a Mobilního bankovnictví. Kromě jiného se dozvíte i co dělat v případě ztráty či zapomenutí některého ze zabezpečovacích prvků a jak obsluhovat produkty přes Bezplatnou linku 800 159 159.

Pomohla vám tato odpověď?

Jaká je úroková sazba na účtu ING Konto?

Úroková sazba na účtu ING Konto je variabilní, vyhlašovaná a její výše je uvedena v platném ING Konto sazebníku služeb. ING Konto je úročeno pásmově, kdy zůstatky do 300 000 korun jsou úročeny sazbou určenou pro první pásmo a zůstatky nad 300 000 korun jsou úročeny sazbou určenou pro druhé pásmo. Výše sazeb je dána změnami a podmínkami na relevantním mezibankovním trhu a obchodní politikou banky.

Historický vývoj sazby ING Konta

Pomohla vám tato odpověď?

Kdy se připisují úroky?

Úroky po zdanění se připisují v prospěch účtu ING Konto k poslednímu dni kalendářního měsíce. V případe, že dojde ke zrušení účtu ING Konto v průběhu kalendářního měsíce, úroky za příslušné období budou po zdanění připsané a převedené ve prospěch účtu, který je uveden v žádosti o zrušení účtu (Výpověď smlouvy o spořicím účtu), ke dni zrušení účtu ING Konto.

Pomohla vám tato odpověď?

Platím nějaké poplatky?

Za zřízení účtu, jeho vedení či zrušení, za roční výpis ani za jednotlivé transakce neplatíte žádné poplatky. Zpoplatněny jsou pouze výpisy s měsíční nebo čtvrtletní frekvencí, a to dle platného ING Konto sazebníku služeb.

Pomohla vám tato odpověď?

Jak často budu dostávat výpis?

Výpis z účtu svého ING Konta obdržíte jedenkrát ročně zdarma, a to s údaji k 31. 12. daného roku. Výpis je generován do formátu PDF a naleznete jej ve svém Internetovém bankovnictví v sekci výpisy. Můžete zažádat o zasílání čtvrtletního nebo měsíčního výpisu, který vám za poplatek dle platného ING Konto sazebníku služeb budeme zasílat poštou.

Ke svému ING Kontu máte automaticky k dispozici Internetové bankovnictví jako hlavní kanál pro obsluhu účtu. Po provedení platby je vám informace o dané transakci okamžitě poskytnuta a zpřístupněna v části Internetového bankovnictví nazvané "Přehled plateb". V záložce „Přehled plateb“ máte možnost si tyto informace v nezměněném stavu exportovat do PDF a zároveň jsou pro vás neustále k dispozici v Internetovém bankovnictví tak, jak vyžaduje zákon.

Pomohla vám tato odpověď?

Jaká je bezpečnost účtu ING Konto?

Na bezpečnost klade ING Bank velký důraz. Součástí bezpečnostního mechanismu jsou zabezpečovací prvky, možnost zasílat peněžní prostředky z účtu ING Konto bezhotovostně a pouze na předdefinované Transakční účty, případně ING transakční účty.

Bezpečnost stránek ING Bank

Pomohla vám tato odpověď?

Jak mám provést změnu Transakčního účtu nebo ING transakčního účtu?

V případě, že máte u ING Bank zavedený autorizační mobilní telefon, můžete změnu Transakčních i ING transakčních účtů provést pohodlně prostřednictvím Internetového bankovnictví. Tato změna je potvrzována jednorázovým heslem zasílaným na vámi nahlášený autorizační mobilní telefon.

Pro změnu nebo přidání dalšího Transakčního účtu nebo ING transakčního účtu můžete také použít formulář Oznámení změny, který je k dispozici v sekci Formuláře pro tisk. Formulář vyplníte a zašlete na kontaktní adresu banky. Je vždy nutné vypsat seznam všech Transakčních účtů a ING transakčních účtů, které budete chtít nadále používat.

Pomohla vám tato odpověď?

Co mám udělat při změně adresy trvalého bydliště?

Změnu adresy trvalého bydliště můžete provést jednoduše prostřednictvím Internetového bankovnictví. Po přihlášení do aplikace Internetového bankovnictví vyberte v menu „Nastavení“ záložku „Osobní a kontaktní údaje“ a zadejte nové údaje a potvrďte tlačítkem „Změnit“. Změna bude okamžitě provedena. Pro nahlášení změny můžete využít také formulář Oznámení změny, který je k dispozici v sekci Formuláře pro tisk. K vyplněnému formuláři přiložte kopii svého dokladu totožnosti a obojí odešlete na kontaktní adresu Banky.

Pomohla vám tato odpověď?

Co je mám udělat při změně kontaktní adresy, telefonu nebo e-mailu?

Změnu kontaktních údajů si můžete samostatně provést prostřednictvím Internetového bankovnictví, případně máte možnost zavolat na Kontaktní centrum na linku 800 159 159 a změnu provést s operátorem.

Pomohla vám tato odpověď?

Jak si mohu změnit heslo?

Změnu Hesla můžete provést prostřednictvím Internetového bankovnictví v sekci „Nastavení“ prostřednictvím záložky „Zabezpečení“.

Pomohla vám tato odpověď?

Jak jsou chráněné vklady na účtu ING Konto?

Jako klient naší banky máte nárok na náhradu plynoucí z neschopnosti ING Bank N.V., organizační složky splnit své závazky. ING Bank N.V., organizační složka je účastníkem holandského systému ochrany vkladů "Deposit Guarantee System", zřízeným dle právních předpisů Nizozemí (dle § 3.5.6.1 a následujících zákona "the Financial Supervision Act" ze dne 28. září 2006), a v souladu s právem Evropské unie. Vklady a investice klientů ING Bank N.V., organizační složky jsou v Nizozemí řádně pojištěny v rozsahu 100 % do výše ekvivalentu 100 000 EUR.

Detailní informace o účasti ING Bank N. V., organizační složky v systému pojištění pohledávek z vkladů a systému kompenzace investorů.

Pomohla vám tato odpověď?

Proč nemohu na své ING Konto dostávat svůj důchod?

Česká správa sociálního zabezpečení, která provádí výplatu důchodu, požaduje od bank splnění specifických podmínek pro vyplácení důchodů na účty klientů vedených v bance. Vzhledem k tomu, že ING Konto je spořicí účet, nikoli klasický běžný účet, nelze podmínkám České správy sociálního zabezpečení vyhovět, a tudíž není vyplácení důchodů na ING Konto možné. Doporučujeme vám proto nechat si zasílat důchod do na účet v jiné bance a poté převést prostředky na ING Konto.

Pomohla vám tato odpověď?

Proč si nemohu k účtu ING Konta zřídit SIPO?

Podobně jako v případě důchodů není vzhledem k podmínkám České pošty možné zadat povolení k inkasu z účtu ING Konto. SIPO není možné nadefinovat do Transakčních účtů. Jde o číselný údaj, který nemá kód banky, a proto nelze nastavit ani povolení inkasa. Účet ING Konto je spořicí účet a jeho primární funkcí je krátkodobé zhodnocování vložených peněžních prostředků nikoliv běžný platební styk.

Pomohla vám tato odpověď?

Jak postupovat v případě úmrtí majitele účtu ING Konto?

V případě úmrtí Klienta se ING Konto stává součástí dědického řízení. Pro vyplacení zůstatku ING Konta je nezbytné doručit do ING Bank úředně ověřenou fotokopii usnesení o dědictví, ve které je jmenovitě uvedeno dané ING Konto, a formulář sloužící k vypořádání dědictví s úředně ověřeným podpisem právoplatného dědice a s uvedením čísla účtu, v jehož prospěch bude zůstatek ING Konta převeden. Tento účet nemusí být uveden mezi Transakčními účty. V případě většího počtu dědiců sepisuje každý z nich vlastní formulář.

Pomohla vám tato odpověď?

Jak si mohu spočítat své výnosy z ING Konta?

Výše denního úroku se rovná součinu aktuálního zůstatku a denní úrokové míry. Denní úroková sazba je vypočítána jako jedna setina roční úrokové sazby dělené počtem dní v příslušném kalendářním roce.

Hrubá výše úroků = částka * výše úrokové sazby / 36 500 * počet dní
Srážková daň = hrubá výše úroků * 0,15
Čistá výše úroků = hrubá výše úroků – srážková daň

Více informací o výpočtu výnosů

Pomohla vám tato odpověď?

Jak lze jednoduše změnit banku?

Převedení účtu se řídí Zákonem o platebním styku, který zajišťuje stejná pravidla pro změnu banky pro všechny platební instituce v České republice. ING Bank za vás může vyřídit převedení vašeho stávajícího účtu k nám. Stačí pouze vyplnit níže přiložené dokumenty. ING Konto je však spořicí účet, proto nelze převést všechny služby v plném rozsahu, ale pouze ty, které ING Konto nabízí.

Žádost o změnu platebního účtu
Přehled klientem vybraných trvalých dispozic
Přehled příjemců informace o změně platebního účtu
Plná moc

Pomohla vám tato odpověď?