ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

O ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank Fond vznikl v roce 2005 a funguje na bázi generálního partnerství s Nadací Terezy Maxové dětem. V souladu s celosvětovou strategií ING Group a filozofií Nadace Terezy Maxové dětem pomáhá dětem v náhradní rodinné péči nebo dětských domovech v rozvoji talentu, vzdělávání či náplni volnočasových aktivit. ING Bank Fond je podporován nejen managementem ING Bank, ale i jejími zaměstnanci, kteří tvoří grantovou komisi a dohromady se zástupci nadace rozhodují, které konkrétní projekty podpoří.

Cíle ING Bank Fondu

ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem si klade za cíl podporovat znevýhodněné děti vyrůstající v dětských domovech nebo náhradní rodinné péči prostřednictvím grantů, o nichž rozhoduje speciální grantová komise, a jenž je zaměřený těmito směry podpory:

Vzdělávání

Cílem je poskytnout vzdělání dětem v dětských domovech a dětem v náhradní rodinné péči formou podpory vyššího vzdělání, mimoškolních výukových kurzů a výukových potřeb.

Rozvoj talentu

Dalším cílem je podpora zájmových kroužků, sportovních a podobných volnočasových aktivit. Jedná se o všestrannou podporu dětí, které chtějí v něčem vyniknout, něco se naučit či zlepšit.