ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

Kontakt - ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank N.V.
pražská pobočka
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9
Česká republika
www.ingbank.cz
www.ingnadace.cz

Nadace Terezy Maxové dětem
Jáchymova 26/2
110 00 Praha 1
IČ: 285 14 319
www.terezamaxovadetem.cz
info@terezamaxovadetem.cz