ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

Kurzy přípravy na život

Naším cílem je lépe připravit mladé lidi z dětských domovů na vstup do samostatného života a nabídnout jim podporu v jejich nelehké životní situaci.

Projekt je zaměřen na skupinovou práci s mladými lidmi ve věku 14-20 let, kteří vyrůstají v zařízeních ústavní výchovy či v pěstounské péči. V rámci projektu budou realizovány Kurzy přípravy na život (KPŽ). Jedná se o sérii 7 víkendových setkání, kde se účastníci učí dovednostem potřebným pro zvládnutí přechodu z ústavní výchovy či pěstounské péče do samostatného života. V rámci kurzů získají účastníci praktické informace, pracují na rozvoji své osobnosti a zažijí zábavu ve skupině vrstevníků.

Požadovaná částka

32 500 Kč Osobní náklady 2 000 Kč Materiálové náklady 5 500 Kč Nemateriálové náklady
40 000 Kč Celkem

Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco

Naše organizace je součástí celorepublikového salesiánského díla. V souladu s posláním Salesiánů Dona Bosca pracujeme s mladými lidmi na okraji zájmu společnosti. V případě naší organizace se konkrétně jedná o mladé lidi, kteří vyrůstají v zařízeních ústavní výchovy, pěstounské péči či ohrožených rodinách. Již 12 let jim pomáháme s odchodem z ústavního zařízení či pěstounské rodiny a se zvládnutím samostatného života. Působíme převážně v Pardubickém a Královéhradeckém kraji a v Kraji Vysočina.

0 hlasů