ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

VOLNÝ ČAS NEJEN U TELEVIZE

Smysluplné naplňování volného času našich dětí pozitivními aktivitami. Chceme děti motivovat k aktivnímu trávení volného času a předcházet rizikovému chování.

Pomocí tohoto projektu chceme pokračovat ve smysluplném naplňování volného času našich dětí pozitivními aktivitami (zájmové kroužky, vodácký výlet a turistický výlet), které hrají významnou roli při utváření osobnosti. Aktivní přístup k volnému času posiluje zdravý způsob života a zdraví. V případě dětí, které jsou umístěny v dětském domově, je důležitou součástí získání zkušeností - jakým způsobem lze volný čas využít a to i bez televize a informačních technologií.

Požadovaná částka

0 Kč Kč Osobní náklady 0 Kč Kč Materiálové náklady 40 000 Kč Kč Nemateriálové náklady
40 000 Kč Kč Celkem

Soukromý dětský domov SOS 92, o. p. s.

Jsme dětský domov, který chce být bezpečným zázemím pro děti, které nemohou žít se svými rodiči. Jsme dětský domov, který chce být partnerem rodičů, jež se nedokáží či nemohou starat o svoje děti. Jsme dětský domov, který si stojí za tím, že dítě svou rodinu potřebuje a má na ni právo. Jsme dětský domov Korkyně.

0 hlasů