Slavíme 25. výročí. Soutěžte
ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

Pomoc dětem z dětských domovů zvládnout přechod do života

Pomáháme dětem z ústavních zařízeních získat potřebné dovednosti pro samostatný život v oblasti práce, bydlení, hospodaření s penězi, péči o domácnost a vztahů.

Projekt je zaměřen na celkový osobnostní rozvoj dětí a mladých lidí tak, aby nebyli závislí na systému sociální pomoci, dokázali se zařadit na trh práce, měli dovednosti v oblasti péče o domácnost, hospodaření s penězi, jednání na úřadech atd. Projekt působí preventivně v rámci závislostí, kriminality, předlužení, záškoláctví, bezdomovectví a závislosti na sociálním systému. Současně díky psychoterapii nabízí možnost vyrovnat se s traumaty, která výrazně zasahují celou jejich osobnost.

Požadovaná částka

40 000 Kč Kč Osobní náklady 0 Kč Kč Materiálové náklady 0 Kč Kč Nemateriálové náklady
40 000 Kč Kč Celkem

Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.

Centrum J. J. Pestalozziho pomáhá již 25 let. Nabízí služby lidem v 5 městech, 2 krajích a patří mezi největší neziskové organizace v Pardubickém regionu. Provozuje 3 Krizová centra (Chrudim, Svitavy, Jihlava), 2 Domy na půl cesty (Hrochův Týnec, Havlíčkův Brod), Azylový dům pro matky s dětmi, Dluhovou poradnu a Poradenské centrum pro děti a mládež z dětských domovů (vše v Chrudimi). Je nositelem Ceny kvality pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.

0 hlasů