ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

Volný čas nejen u televize

Projekt je zaměřen na aktivní trávení volného času dětí umístěných v DD Korkyně, poznání nových aktivit, míst a posílení zdravého způsobu života.

Cílem tohoto projektu je pokračovat a zopakovat některé aktivity, které se v loňském roce vydařily. Děti je nutné dále vést ke smysluplnému využití volného času a posílení vztahů mezi celou skupinou v rámci dětského domova. U mnoha jedinců se jedná o prvotní zkušenost s jednotlivými aktivitami a je zde reálná šance, že si mezi nimi najdou svou oblíbenou aktivitu i do budoucna. Volnočasovými aktivitami dochází k psychickému uvolnění a tím zmírnění traumatu, které život mimo rodinu přináší.

Požadovaná částka

0 Kč Osobní náklady 0 Kč Materiálové náklady 28880 Kč Nemateriálové náklady
28880 Kč Celkem

Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s.

Dětský domov Korkyně je nestátní zařízení, které pečuje o 20 dětí, rozdělených do tří výchovných skupin. Snažíme se zajistit pro děti bezpečné a jisté zázemí, naplňovat jejich potřeby, maximálně rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti. Chceme dát dětem to, co potřebují, aby v dospělosti dokázaly žít spokojený život, tedy i vědomí odkud pochází a kam patří, proto podporujeme vztahy, které jsou pro děti vrozené, trvalé a to jsou vztahy s rodiči a ostatními příbuznými.

0 hlasů