ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

Andělská slavnost pro děti z dětského domova v Krompachu

15. ročník kulturního happeningu pro děti z dětského domova v Krompachu i širokou veřejnost se uskuteční 12. – 14. prosince 2014.

Andělská slavnost má za cíl propojovat ústavní prostředí s místní komunitou a posilovat tak vzájemné vztahy a komunikaci. Děti z dětského domova se aktivně podílejí a zapojují do příprav a organizace slavnosti. Její náplní jsou divadelní a hudební vystoupení (muzika Dokolečka, divadlo Víti Marčíka, divadlo Ty-Já-Tr) a také tvořivé dílny pro děti i veřejnost. Slavnost nabízí dětem zážitek společně stráveného času a po 15 let je již nedílnou součástí předvánočního času dětského domova.

Požadovaná částka

2 000 Kč Osobní náklady 5 500 Kč Materiálové náklady 12 500 Kč Nemateriálové náklady
20 000 Kč Celkem

Letní dům, z. ú.

Letní dům, z. ú. pracuje s dětmi a mladými lidmi vyrůstajícími v náhradní výchovné péči či bez fungujícího rodinného zázemí od roku 1997 a doprovází je na cestě k samostatnosti. Posláním organizace je, aby tyto děti prožívaly šťastné dětství a dospěly k samostatnému a plnohodnotnému životu. Letní dům pracuje dlouhodobě a cíleně, tvořivě rozvíjí osobnost, pomáhá v krizovém období a podporuje vztahové vazby v prostředí, kde děti a mladí lidé vyrůstají.

0 hlasů