ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

Grantová komise

Grantovou komisi ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem tvoří zástupci Nadace a ING Bank. Grantová komise má za úkol vybrat takové žádosti, které odpovídají cílům a zaměření Fondu. Ve prospěch těchto žádostí budou poté uvolněny finanční prostředky z ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem.

 

Členové grantové komise

 

Zástupci ING Bank jsou do komise voleni jako reprezentanti konkrétního oddělení.

 • Veronika Němcová (předsedkyně fondu)
 • Michaela Vignátová (předsedkyně grantové komise)
 • Mark Tornij
 • Alena Klaassenová
 • Eva Janottová
 • Kamila Trnková
 • Martin Stadničár
 • Klára Girgalová
 • Ivana Vincencová
 • Gabriela Jindrová
 • Pavlína Lukoszová

Zástupci Nadace Terezy Maxové dětem jsou členové komise z titulů svých pozic v Nadaci.

 • Jiřina Nachtmannová
 • Petra Zapletalová 
 • Terezie Sverdlinová

Komise má dva hlavní úkoly. Její první zodpovědností je projít veškeré žádosti, které obdrží před uzavřením každého kola, a poté rozhodnout, zda projekt zapadá do jedné z předem definovaných oblastí, které byly nastaveny při založení Fondu. Všechny dosud podpořené projekty najdete zde.

Členové komise také jednají jako vyslanci Fondu a poskytují informace o jeho aktivitách ostatním zaměstnancům ING Bank, klientům i všem spolupracujícím subjektům. Zároveň organizují návštěvy dobrovolníků z ING Bank na podpořených akcích. Zahrnutí zaměstnanců ING Bank je čistě dobrovolné a může být jak finanční formou tak formou pomoci při organizaci projektů pro opuštěné děti.

Data grantových řízení ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem naleznete v sekci Informace pro žadatele.