ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

Prohlášení Správní rady Nadace Terezy Maxové dětem k příspěvku od provozovatele loterií a obdobných her

Nadace dlouhodobě podporuje opuštěné a znevýhodněné děti. Naším cílem nebylo, není a nebude jakkoliv prosazovat zájmy hazardního průmyslu.

Jediným záměrem nadace bylo zrealizovat co nejvíce pomoci potřebným, a proto jsme od počátku deklarovali, že prostředky budou využity na grantové řizení neziskovým organizacím pracujícím s ohroženými dětmi a mladými lidmi v Jihomoravském kraji.

Finanční prostředky od provozovatele jsme přijali v dobré víře, že jde o zdroje z povinných odvodů na veřejně prospěšné učely. Příspěvek od sázkové společnosti pocházel z výnosů z kurzových sázek a sázkové kanceláře, ne z heren a VLT. Z výnosů ze sázkových společností byly dlouhá léta financovány projekty sportu, kultury i celá řada neziskových organizací.

Uznáváme, že zaslaný dopis na MČ Brno Střed, byl chybou, ze které jsme vyvodili důsledky, přesto, že nebyl psán se záměrem podporovat hazardní průmysl či zasahovat do jeho regulace. Bohužel, i přes naší jednoznačně deklarovanou dobrou snahu, jsme byli, bez znalosti pozadí, zataženi do lobystických zájmů nejrůznějších zájmových skupin.

I přes výše uvedené skutečnosti, jsme se po diskusi rozhodli nenechat si nic z části takto získaných finančních prostředků, které jsme zatím nerozdělili v rámci grantového řízení potřebným dětem a zbylou část finančně kompenzovat. Nepřipustíme, aby vznikly jakékoli pochybnosti o našem dlouhodobém snažení pomáhat opuštěným dětem.

Za 15 let jsme podpořili tisíce dětí a pevně věříme, že naše aktuální rozhodnutí posílí naše důvěryhodné jméno a nezpochybnitelně dobré úmysly i v budoucnosti.

Tereza Maxová, předsedkyně Správní rady Nadace Terezy Maxové dětem

Prohlášení Správní rady Nadace Terezy Maxové dětem k příspěvku od provozovatele loterií a obdobných her