ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank a Nadace Terezy Maxové dětem společně podpoří 36 projektů

ING Bank ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové již sedmým rokem nabízí pomocnou ruku opuštěným a znevýhodněným dětem vyrůstajícím v dětských domovech a pěstounské péči. ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem v letošním prvním grantovém kole, které proběhlo 8. února, rozdělil 646 329 korun. Z celkového počtu 56 žádostí jich grantová komise podpořila 36. V roce 2012 proběhnou ještě dvě grantová kola, a to v červnu a říjnu. Míra a zásah pomoci se tímto významně navýší.

„Podoba pomoci našeho fondu je od počátku spolupráce s Nadací Terezy Maxové dětem jasně definována. Podporujeme vzdělání a rozvoj talentů u znevýhodněných dětí a mládeže a grantová komise se snaží vybírat projekty tak, aby vyhověla ústavním zařízením i neziskový organizacím, ale především individuálním žádostem pěstounských rodin,“ říká Libor Vaníček, ředitel retailové části ING Bank ČR. „Již čtvrtým rokem tak pomáháme například Miloši Nguyenovi, který celý svůj život prožil v dětských domovech, s finanční podporou jeho vysokoškolských studií,“ doplňuje. Sám Miloš si pomoc ze strany fondu pochvaluje: „Bez možnosti podpory ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem by rozhodně nebylo v mých silách dlouhodobě studovat na Metropolitní Univerzitě. Za tuto šanci jsem nesmírně vděčný. V tomto roce budu skládat magisterské zkoušky v oboru mezinárodní vztahy a pevně věřím, že se mi splní sen pokračovat ve studiích na Diplomatické akademii.“

Důležitost tohoto druhu adresné podpory zdůrazňuje fakt, že vysokoškolské vzdělání získají 0,3 % dětí, které vyrostly v dětských domovech. V případě středních škol pak jejich podíl činí 1,2 %.

Zaměření fondu na konkrétní individuální projekty potvrzuje i skutečnost, že letos bylo vyhověno 26 žádostem pěstounských rodin z celkového počtu 29 a jde tedy o devadesátiprocentní úspěšnost této skupiny žadatelů. Terezie Sverdlinová, ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem, k tomu dodává: „Naše nadace klade důraz na adresnou a efektivní pomoc dětem. Díky ING Bank fondu máme možnost podpořit mnohé konkrétní žádosti, které mají společného jmenovatele – umožnit dětem rozvíjet jejich potenciál. Jsem osobně velmi ráda, že kromě podpory dětí v ústavní výchově je dlouhodobou prioritou ING Bank fondu i pomoc dětem v náhradních rodinách. Právě pěstounskou péči je potřeba dostatečně podpořit tak, aby se časem mohla stát plnohodnotnou a profesionální alternativou zázemí pro znevýhodněné děti.“

Celkově přišlo do prvního kola 56 žádostí, z nichž grantová komise vybrala 36 projektů, mezi které bude rozdělena částka 646 329 korun. Díky spolupráci ING Bank a Nadace již získalo podporu více než 330 smysluplných projektů.

Druhé grantové kolo je naplánováno na 6. června 2012, třetí kolo pak na 3. října 2012. Případní zájemci o doplňující informace se mohou obracet na grantové oddělení nadace: granty@terezamaxovadetem.cz.

ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem je založen na bázi generálního partnerství mezi nadací a ING Bank. I nadále je podporován managementem banky, jejími zaměstnanci a obchodními partnery, kteří společně s bankou během šestiletého období spolupráce pomohli částkou přesahující 10 milionů korun. Kromě finanční pomoci fond zorganizoval více než 10 dobrovolnických akcí pro děti z dětských domovů a pěstounských rodin.

Více na www.ingnadace.cz