ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem vypisuje soutěž o nejhezčí hymnu

Malí hudebníci a textaři z dětských domovů a pěstounských rodin se již brzy budou moci zapojit do soutěže o nejlepší hymnu pro ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem (ING Bank Fond NTMd). Utkají se ve dvou kategoriích – „Hudba a text“ a „Text“. Uzávěrka soutěže je 15. května 2012. Vítězná díla budou hodnotit členové grantové komise ING Bank Fondu NTMd, zaměstnanci banky i široká veřejnost a výherci budou vyhlášeni v září 2012.

ING Bank Fond NTMd vyhlašuje soutěž o nejlepší hymnu. „S Nadací Terezy Maxové dětem spolupracujeme již sedmým rokem a intenzivně podporujeme vzdělávání a rozvoj talentu dětí z dětských domovů a pěstounských rodin. Proto jsme se rozhodli oslovit s touto tvořivou soutěží právě je,“ říká Libor Vaníček, ředitel retailového bankovnictví ING Bank ČR. „Jsme si vědomi toho, že složit hudbu i text je náročný úkol i pro dospělé, vyhlásili jsme proto dvě kategorie tak, aby se mohli zapojit jak nadaní malí hudebníci, tak i děti s návrhem samotného textu,“ doplňuje Vaníček.

Soutěž je vyhlášena v kategoriích „Hudba a text“ a „Text“, přičemž každý účastník se může zapojit do každé kategorie pouze s jedním dílem. V první kategorii musí odevzdat maximálně dvouminutovou nahrávku hudby i s textem, ve druhé pak alespoň tři sloky a refrén.

„Jsem velmi ráda, že i tato nová a kreativní aktivita ING Bank Fondu NTMd povede k rozvoji či objevení skrytého potenciálu znevýhodněných dětí. Věřím, že jsme společně vytvořili příležitost či prostor, do kterého mohou vstoupit nejen děti, ale ve finále i nejširší veřejnost“ komentuje soutěž Terezie Sverdlinová, ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem.

Pět nejlepších děl z každé kategorie vyberou členové grantové komise ING Bank Fondu NTMd. Zaměstnanci ING Bank a široká veřejnost se budou moci zapojit do hodnocení prostřednictvím webových stránek ING Bank FTMd a stránek Nadace Terezy Maxové dětem. Vítězný autor „Hudby a textu“ získá pro svůj dětský domov nebo pěstounskou rodinu 15 tisíc korun. Ostatní čtyři autoři obdrží po 5 tisících korun. Výherce v kategorii „Text“ bude odměněn částkou 5 tisíc korun pro dětský domov nebo pěstounskou rodinu a zbývající čtyři ocenění si odnesou po 2 tisících korun. Vítězové budou vyhlášeni v září 2012.

Soutěžní práce označené jménem autora, jeho věkem a adresou je možné zasílat do 15. května 2012. Textové soubory budou přijímány na adrese foundation@ing.cz, hudební díla pak na téže adrese, prostřednictvím služby www.uschovna.cz. Podrobnější informace jsou dostupné na webu www.ingnadace.cz.