ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem ve třetím grantovém kole podpořil 39 projektů částkou bezmála 440 tisíc korun

V říjnovém a pro letošní rok posledním grantovém kole bylo z 67 přihlášených projektů vybráno 39, které ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem podpoří částkou celkem 439 045 korun. Zároveň byli oceněni také tři výherci fotografické soutěže, kterou fond vyhlásil v červenci. Ze získaných fotografií, jejichž společným tématem je příroda a které pořídily děti z dětských domovů a pěstounských rodin, fond připravil nástěnný kalendář.

Vítězná fotografie od Samuela Staroviče (9 let)
Vítězná fotografie od Samuela Staroviče (9 let)

Do třetího grantového kola se letos přihlásilo celkem 67 žadatelů, jejichž finanční požadavky v součtu přesáhly dva miliony korun. Porota složená ze zaměstnanců ING Bank z nich vybrala 39 projektů, mezi které byla rozdělena finanční podpora v celkové výši 439 045 korun. 32 podpořených projektů bylo podáno pěstounskými rodinami, 7 pak organizacemi či zařízeními ústavní výchovy. "Jako vítězný zaměstnanci zvolili projekt ´Dobrovolníci v kojeneckých ústavech a dětských domovech občanského sdružení Malíček´, který získal podporu 60 tisíc korun," uvedl Libor Vaníček, ředitel retailové části ING Bank, a dodal: "Rád bych touto cestou poděkoval všem spolupracovníkům, kteří se výběru a hlasování zúčastnili a kterým nejsou lhostejné osudy dětí z dětských domovů a pěstounských rodin."

Zároveň byly vyhlášeny také výsledky letní fotografické soutěže. Jejím tématem byla "příroda" a zapojit se do ní mohli mladí amatérští fotografové z dětských domovů a rodin pěstounské péče. Tři vítězné snímky vybírali zaměstnanci ING Bank.

"Z nejlepších fotografií jsme vytvořili nástěnný kalendář pro rok 2013, který chceme využít v rámci aktivit ING Bank" doplnil Libor Vaníček.

Vítězi fotografické soutěže jsou:  

1. místo a odměna 3 000 Kč – Samuel Starovič (9 let) z pěstounské rodiny Polehnovi;
2. místo a odměna 2 000 Kč – Tereza Bencová (13 let) z Dětského domova Čeladná;
3. místo a odměna 1 000 Kč – Tomáš Dandas (16 let) z Dětského domova v Tuchlově.

Díky spolupráci ING Bank a NTMd se zatím dostalo podpory 469 smysluplným projektům. První grantové kolo pro příští rok je naplánováno na 20. 3. 2013. Případní zájemci se mohou obracet na grantové oddělení nadace: granty@terezamaxovadetem.cz. Detailnější rozpis podpořených projektů je zveřejněn na webových stránkách fondu www.ingnadace.cz.

ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem je založen na bázi generálního partnerství mezi nadací a ING Bank. Je podporován managementem banky, jejími zaměstnanci a obchodními partnery, kteří společně s bankou během téměř sedmiletého období spolupráce pomohli částkou přesahující 13 milionů korun. Kromě finanční pomoci fond zorganizoval řadu dobrovolnických akcí pro děti z dětských domovů a pěstounských rodin.