ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem rozdělil v prvním letošním grantovém kole mezi 52 projektů částku přesahující 630 tisíc korun

ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem tak jako v předchozích letech, tak i v letošním roce pokračuje ve finanční podpoře. V rámci prvního grantového kola bylo z 87 došlých žádostí vybráno 52 projektů, mezi které komise rozdělila částku 633 810 korun. Zaměstnanci ING Bank svým hlasováním podpořili a mezi úspěšné žadatele zařadili mimo jiné projekt dětského domova Loreta Fulnek, jehož cílem je zvyšování finanční gramotnosti.

V prvním grantovém kole roku 2013 se sešly žádosti celkem 87 subjektů, jejichž finanční požadavky v součtu přesáhly 2,8 milionů korun. Grantová komise, složená ze zaměstnanců ING Bank a zástupců NTMd, z nich vybrala 52, mezi které rozdělila částku 633 810 korun. 30 podpořených projektů podaly pěstounské rodiny, 21 žádostí vzešlo z organizací nebo zařízení ústavní výchovy a komise vybrala také jednoho studenta. "V letošním prvním grantovém kole naše zaměstnance oslovil projekt ‚Peníze všude kolem – peníze nejsou můj nepřítel' dětského domova Loreta Fulnek. Ten má dětem v rámci zábavně-edukačního programu přiblížit svět financí, seznámit je s jeho základními pojmy i s potřebou se správně rozhodovat, kde vyhledat pomoc finančního odborníka, a další oblasti základní finanční gramotnosti," uvedl Libor Vaníček, ředitel retailové části ING Bank, a dodal: "Jako zástupci bankovní instituce si obzvlášť dobře uvědomujeme význam finančního vzdělávání a jsem rád, že se naši zaměstnanci shodli právě na tomto projektu. Jejich opakované podpory a zapojení do dobrovolnických aktivit spojených s dětmi z dětských domovů a pěstounských rodin si nesmírně vážím."

Díky spolupráci ING Bank a NTMd se zatím dostalo podpory 597 smysluplným projektům. Druhé letošní grantové kolo je naplánováno na 10. října 2013. Případní zájemci se mohou obracet na grantové oddělení nadace: granty@terezamaxovadetem.cz. Detailnější rozpis podpořených projektů je zveřejněn na webových stránkách fondu www.ingnadace.cz.

ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem je založen na bázi generálního partnerství mezi nadací a ING Bank. Je podporován managementem banky, jejími zaměstnanci a obchodními partnery, kteří společně s bankou během více než sedmiletého období spolupráce pomohli částkou přesahující 13 milionů korun. Kromě finanční pomoci fond zorganizoval řadu dobrovolnických akcí pro děti z dětských domovů a pěstounských rodin.