ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem podpořil v letošním prvním grantovém kole 71 projektů částkou přes 610 tisíc korun

Ke znevýhodněným dětem z dětských domovů a pěstounských rodin poputuje v rámci 71 projektů celkem 610 808 korun. Projekty, které získaly podporu ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem, byly vybrány z 97 žádostí přihlášených do letošního prvního grantového kola. Zaměstnanci ING Bank svými hlasy vybrali a podpořili projekt „Samostatného bydlení“ dětského domova v Moravské Třebové, který připravuje dospívající svěřence ústavu na samostatný život po jeho opuštění.

V prvním grantovém kole roku 2014 se sešlo celkem 97 žádostí s celkovými finančními požadavky přes 2,8 milionu korun. Grantová komise, složená ze zaměstnanců ING Bank a zástupců Nadace Terezy Maxové dětem, se rozhodla podpořit 71 z nich, mezi které rozdělila částku 610 808 korun. Peníze poputují do 55 pěstounských rodin, 15 úspěšných žádostí vzešlo z organizací nebo zařízení ústavní výchovy a stejně jako vloni získala finanční podporu také žádost jedné studentky.

„Jsem rád, že u našich zaměstnanců i tentokrát zabodoval projekt, který vede dospívající děti k větší samostatnosti a dává jim šanci na kvalitnější budoucnost,“ říká Libor Vaníček, ředitel retailové části ING Bank, a dodává: „Podpora začleňování mladých lidí do společnosti úzce souvisí s jejich následnou schopností postarat se o sebe také finančně a nám, jako finanční instituci, dělá radost se do takových projektů zapojovat.“ Projekt „Samostatné bydlení“ dětského domova Moravská Třebová získal od nadačního fondu částku 51 408 korun, která poslouží na úhradu měsíčních nájmů tréninkového bydlení pro dospívající mládež. Obyvatelé bytů mají jedinečnou možnost získat díky osobní zkušenosti potřebné kompetence, schopnosti a zkušenosti, které jsou nezbytné pro samostatný život po opuštění dětského domova.

Díky spolupráci ING Bank a Nadace Terezy Maxové dětem se dosud dostalo podpory více než 600 smysluplným projektům. Druhé letošní grantové kolo je naplánováno na 9. října 2014. Případní zájemci se mohou obracet na grantové oddělení nadace: granty@terezamaxovadetem.cz.