ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem v druhém grantovém kole rozdělil mezi 48 projektů částku přesahující 604 tisíc korun

ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem pokračuje ve finanční podpoře projektů cílených na pomoc dětem z dětských domovů a náhradních pěstounských rodin. V rámci letošního druhého grantového kola komise z 65 došlých žádostí vybrala 48 projektů, mezi které rozdělila částku 604 984 korun. Zaměstnanci ING Bank svým hlasováním podpořili projekt Centra Don Bosco – Salesiánského klubu mládeže, zaměřeného na pomoc dětem při přechodu z ústavní výchovy do běžného života.

Ve druhém grantovém kole roku 2013 se sešlo celkem 65 žádostí, které obsahovaly finanční požadavky v součtu přesahující 1,7 milionu korun. Grantová komise, složená ze zaměstnanců ING Bank a zástupců NTMd, z nich vybrala 48, mezi které rozdělila částku 604 984 korun. 41 podpořených projektů podaly pěstounské rodiny, 6 úspěšných žádostí vzešlo z organizací nebo zařízení ústavní výchovy a stejně jako v  letošním prvním grantovém kole komise vybrala také jednoho studenta. „Ve druhém grantovém kole u našich zaměstnanců nejvíce zabodoval projekt ‚Kurzy přípravy na život‘ Centra Don Bosco – Salesiánského klubu mládeže. Ten má děti v rámci série 7 víkendových setkání učit dovednostem potřebným pro úspěšné zvládnutí přechodu z ústavní péče do běžného života, například umění hospodařit s penězi a další oblasti základní finanční gramotnosti,“ uvedl Libor Vaníček, ředitel retailové části ING Bank, a dodal: „Děti vyrůstající v ústavní péči mají například jen minimální příležitost naučit se samostatně hospodařit s penězi a netuší, jak si naplánovat rozpočet. Jako finanční instituce proto velmi rádi podporujeme právě takové projekty, které mají za cíl naučit děti z dětských domovů těmto základním finančním dovednostem nezbytným pro samostatný život.“

Díky spolupráci ING Bank a NTMd se dosud dostalo podpory 645 smysluplným projektům. Detailnější rozpis podpořených projektů je zveřejněn na webových stránkách fondu www.ingnadace.cz. Začátkem příštího roku grantová komise vypíše termíny grantových kol pro rok 2014 a rovněž naplánuje zaměstnanecké dobrovolnické aktivity pro daný rok.

ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem je založen na generálním partnerství mezi nadací a ING Bank. Je podporován managementem banky, jejími zaměstnanci a obchodními partnery, kteří společně s bankou během více než sedmiletého období spolupráce pomohli částkou přesahující 13 milionů korun. Kromě finanční pomoci fond zorganizoval řadu dobrovolnických akcí pro děti z dětských domovů a pěstounských rodin.