ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

Navštívili jsme s dětmi z Dětského domova v Dolních Počernicích Židovské muzeum v Praze

Ve středu 15. února 2017 jsme se s dětmi z dětské domova v Dolních Počernicích vydali do Židovského muzea v Praze. Díky skvělému a působivému výkladu RNDr. Miroslava Prokeše jsme získali povědomí o historii, tradicích a životě Židů v České republice.

Naše putování Židovským městem vedlo přes Maiselovu, Pinkasovu, Klausovou a Staronovou synagogu. Součástí téměř tříhodinového okruhu po starém pražském Židovském městě byl i Starý hřbitov, který děti zaujal snad nejvíce.

Děti se zájmem poslouchaly každé průvodcovo slovo, vyptávaly se ho na další a další podrobnosti. A že toho měl RNDr. Prokeš hodně co vyprávět! A jak hodnotí naše putování zástupce domova v Počernicích? "Návštěva byla zajímavá, většině dětí se líbila. To vše bylo poznat z toho, že děti se chovaly vzorně a "s otevřenými ústy" hltaly informace. Určitě si odnesly vědomosti z historie, kultury a tradic židovského národa,“ dodává ředitel domova Martin Lněnička.

„V rámci dlouhodobé spolupráce ING Bank s NTMd jsme podpořili již desítky rozvojových aktivit pro děti z dětských domovů a pěstounských rodin. Řada z nich má osvětový a edukační charakter a má za cíl vzdělávat tyto děti v různých oblastech,“ doplňuje Jindra Machačová, předsedkyně Fondu ING Bank NTMd.

ING Bank nadace TNd_Maiselova synagoga