ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

Helicoptershow 2012

18. – 19.5. 2012, Hradec Králové

Helicoptershow 2012 nabídla ve dvou dnech 18. a 19. května 2012 na letišti v Hradci Králové bohatý program pro odborníky i veřejnost. Celá akce byla zahájena v pátek 18.5.2012, kdy se letecké výstavy a dobře připraveného programu ze strany složek IZS se zúčastnily kromě odborníků i leteckých nadšenců také královéhradecké základní školy.

V sobotu čekala na diváky letecká výstava a v dopoledním bloku si připravily pro veřejnost ukázky své činnosti složky Policie ČR i hasičského sboru z Hradce Králové a Liberce. Po dvanácté hodině byl zahájen letecký den, který i v letošním roce zpestřil průlet devíti vrtulníků, což zaujalo nejen diváky v prostoru letiště, ale také občany přímo ve městě. Program leteckého dne byl složen z ukázek více než třiceti vrtulníků a letounů včetně ukázky nového ultralehkého vrtulníku Guimbal Cabri, který měl na této akci premiéru. Sehranost ukázaly i složky IZS při simulované dopravní nehodě.

Akce se účastnili i dobrovolníci z řad ING Bank a spolu se zástupci Nadace Terezy Maxové dětem předávali návštěvníkům formou letáčků, výročních zpráv a nadačních brožur informace o činnosti Nadace Terezy Maxové dětem a o činnosti ING Bank Fondu NTMd.

Na sobotu 19.5. bylo navíc pozváno 105 dětí z dětských domovů a pěstounských rodin, které ING Bank prostřednictvím ING Bank Fondu NTMd podporuje a pro které byla připraveno losování o let helikoptérou, který se ten den uskutečnil.

Akce se nakonec zúčastnilo 50 dětí (z toho 4 dětské domovy a 3 pěstounské péče).

Vylosovaným šťastlivcem letu helikoptérou se nakonec stala pěstounská rodina Bláhova, která si z losovacího klobouku vytáhla los s názvem „LET HELIKOPTÉROU“. Ačkoliv si let vylosoval nejmladší člen rodiny, nakonec díky vstřícnému přístupu organizátorů mohla letět celá čtyř členná rodina (babička a 3 děti).

Pro ostatní zúčastněné byla připravena alespoň cena útěchy a malé občerstvení.