ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

Aktivity Fondu

ING  Bank a Nadace Terezy Maxové dětem spolupracují na různých projektech. Nejedná se pouze o grantovou komisi a rozdělování finančních prostředků, ale také o návštěvy podpořených subjektů, sponzorství a organizování vlastních dobrovolnických aktivit.

Zástupci ING  Bank a Nadace Terezy Maxové dětem osobně navštěvují podpořené skupiny a seznámí se tak s konkrétními projekty. Během těchto návštěv jsou informováni, jakým způsobem byly poskytnuté prostředky využity a jakou konkrétní potřebu zaplnily. Během návštěvy také často probírají možnosti další spolupráce. ING  Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem  pomáhá i nefinančně formou dobrovolné pomoci zaměstnanců ING  Bank nebo Nadace Terezy Maxové dětem.

V letošním roce jsou v plánu tyto aktivity:

  • „Charity Breakfast“ - pro letošní rok opět plánujeme jarní a podzimní charitativní snídani - ve čtvrtek 23. 5. 2019 a v úterý 19. 11. 2019.
  • Výtvarná soutěž pro děti z dětských domovů a náhradních rodin. Téma soutěže ponese název „Kdy se cítím svobodně“. Téma bylo tentokrát zvoleno k 30. výročí Sametové revoluce – duben – červenec 2019
  • Bohemia Soccer Cup – pozvání dětí z DD na sportovní turnaj spojený s finančním vzděláváním a dalším doprovodným programem - sobota 15. 6. 2019
  • Den na Zlínském Festivale – program pro děti spojený s promítáním filmu a finanční gramotností – úterý 28.5. 2019
  • Teribear Hýbe Prahou – účast na sportovně –charitativní akci – 5.-14. 9. 2019
  • Vánoční akce pro děti z dětských domovů - začátek prosince 2019

1  2  3  4  5  6