Disclaimer

Účel stránek

Internetové stránky ING Bank jsou určeny především k rychlému získání přehledu o spořicím účtu ING Konto s možností podání žádosti o uzavření smlouvy na spořicí účet ING Konto, obsluhu spořicího účtu ING Konto, získávání informací a provádění dalších úkonů umožněných rozsahem těchto internetových stránek.

Odpovědnost provozovatele stránek

ING Bank na internetových stránkách zveřejňuje, kontroluje a pravidelně aktualizuje informace uvedené na internetových stránkách. Přesto se může vyskytnout případ, kdy se určité údaje uvedené na internetových stránkách průběžně mění a to nikoli z vůle ING Bank, proto nemůže být z její strany převzata záruka za správnost, úplnost a aktuálnost takto poskytovaných údajů.

ING Bank si vyhrazuje právo na změnu internetových stránek, a to kdykoliv v průběhu jejich existence, přičemž není povinna na provedené změny upozorňovat.

Vzhledem k technickým vlastnostem a fungování internetu může dojít kdykoli k poškození nebo ke změně informací uvedených na internetových stránkách, a to nezávisle na vůli ING Bank. ING Bank v takovém případě nezodpovídá za informace, které se uživateli internetových stránek mylně zobrazí.

Prohlášení týkající se internetových stránek platí přiměřeně i pro všechny ostatní stránky, na které internetové stránky odkazují. ING Bank nezodpovídá za obsah takových ostatních stránek, na které internetové stránky odkazují, jelikož se jejich obsah mění bez vědomí ING Bank. Propojení uživatele na tyto ostatní stránky probíhá na jeho nebezpečí a ING Group není odpovědná za obsah stránek, na které se uživatel po takto uskutečněném propojení dostane.

Práva uživatele stránek

Informace uvedené na internetových stránkách může uživatel využívat, ukládat, předávat dále, rozmnožovat je nebo odkazovat na ně prostřednictvím hypertextových odkazů, a to způsobem neodporujícím obecně závazným právním předpisům a nepoškozujícím dobré jméno ING Bank.

Při užívání bere uživatel na vědomí, že URL jednotlivých součástí internetových stránek ING Bank nemusí být za všech okolností stejná.

Užívá-li uživatel internetové stránky jako zdroj informací, je povinen to uvést, přičemž nesmí za žádných okolností tyto informace měnit a soubor s informacemi musí být otevřen vždy v novém okně prohlížeče.